Licznik dni od daty

Licznik oblicza datę z liczby dni od daty np. od dzisiaj. Wybierz wszystkie dni lub tylko dni powszednie — bez sobót i niedziel. Możesz łatwo sprawdzić, ile to jest np. 30, 90 czy 100 dni od teraz.


Aby obliczyć pożądaną datę, wystarczy jedynie wpisać liczbę dni, jaka upłynie.

W zależności od wyboru opcji obliczenia mogą obejmować wszystkie dni w roku lub tylko dni powszednie — bez niedziel i sobót.

Zastosowanie licznika dni od daty

Licznik dni od daty ma szerokie zastosowanie. Wersja prostsza, uwzględniająca wszystkie dni może pomóc w planowaniu wyjazdu. Z kolei użycie licznika obejmującego dni powszednie może służyć firmom do obliczania daty na podstawie przepracowanych dni. Dni powszednie obejmują dni od poniedziałku do piątku, czyli dni uznawane za robocze. Jedynym ograniczeniem w liczniku jest brak informacji o dniach świątecznych, wolnych od pracy.

Aby dowiedzieć się więcej, o dniach świątecznych i liczbie godzin pracy w roku skorzystaj z:

Mają informacje o dniach świątecznych i wolnych od pracy, można dokonać korekty, poprzez dodanie odpowiedniej liczby dni w liczniku dni od daty.

Liczenie dni od daty.

Często spotykanymi sformułowaniami są 30, 60 lub 90 dni od daty. Pojęcia te szczególnie występują w pismach urzędniczych czy różnego rodzaju umowach. Zdarza się, że terminy te obejmują liczenie tylko dni powszednich, co jest dodatkowym utrudnieniem.

Chociaż wydaje się łatwe obliczanie dni od daty, to w przypadku większych liczb obliczenia stają się skomplikowane. Liczenie dni od daty ręcznie jest tym samym mozolne i może powodować błędy.

Skorzystajmy z przykładów, aby zobaczyć, jak działa licznik dni od daty i jaka jest różnica w liczeniu wszystkich dni i tylko dni powszednich.

30 dni od daty

30 dni często jest używane jako synonim jednego miesiąca. Wykorzystując licznik, można łatwo się przekonać, że dzień miesiąca wcale nie musi się pokrywać z początkową datą.

Przykładowo, 30 dni od daty 09/02/2022 to 11-03-2022 (piątek). Liczba dni jest większa o 2 dni, ponieważ luty ma tylko 28 dni. W przypadku liczenia tylko dni powszednich wynikiem będzie 23-03-2022 (środa).

60 dni od daty

W przypadku 60 dni od daty liczenie daty samodzielnie może powodować już spore komplikacje. Tutaj też używając licznika dni od daty, otrzymamy trudne do przewidzenia wyniki.

Obliczając 60 dni od daty 02/03/2022 otrzymamy datę 01-05-2022 (niedziela). Z kolei używając jedynie dni powszednich, wynikiem będzie 25-05-2022 (środa). Jak można zauważyć, nie są to pełne miesiące.

90 dni od daty

90 dni od daty, czyli w przybliżeniu 3 miesiące. W liczeniu tak długiego okresu czasu liczba dni w miesiącu odgrywa już znaczącą różnicę.

Posługując się przykładem, wybierzmy datę 17/04/2022 i obliczmy od niej 90 dni do przodu. Uwzględniając 7 dni w tygodniu, uzyskamy datę 16-07-2022 (sobota). Natomiast licząc jedynie dni od poniedziałku do piątku, będzie to data 19-08-2022 (piątek).