Kalkulator urlopu wypoczynkowego proporcjonalnego

Kalkulator urlopu wypoczynkowego proporcjonalnego na podstawie wymiaru etatu oraz urlopu według 20 lub 26 dni, oblicza ile dni urlopu ci przysługuje.


Przyjęto ogólne zasady, na podstawie: art. 1552a § 1 i art. 1552a § 2. Po pierwsze, urlop proporcjonalny odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego. Po drugie, niepełny miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. Taka sama sytuacja jest w przypadku, niepełny dnia urlopu, który zaokrągla się również w górę. Wreszcie warto dodać, że wymiar urlopu w każdym roku ustala się oddzielnie dla każdego roku. Kalkulator zawarty na stronie ma charakter jedynie pomocniczy, należy również korzystać z innych źródeł informacji.

Kiedy stosuje się urlop proporcjonalny?

Urlop proporcjonalny stosuje się w pierszym roku pracy. Urlop ten nalicza się dopiero po pełnym przepracowanym miesiącu pracy. Liczba przysługujących dni urlopu w miesiącu wynosi wtedy 1/12 wymiaru urlopu przysługującego w całym roku. Nie ma tutaj znaczenia czy okres pracy zaczął się od pierwszego dnia miesiąca, czy też jest w trakcie trwania miesiąca. Jeżeli w poprzednim roku pracownik przepracował niepełny miesiąc kalendarzowy pracy, to liczba dni urlopowych będzie zoakrąglana do pełnego miesiąca. Warto poznać zasady zaokrąglania w urlopie wypoczynkowym.

Ogólnie dni urlopowe zaokrąglane są do pełnych dni. Przykładowo pracownik, któremu przysługuje 20 dni urlopu w ciągu roku, (około 1,6 dni miesięcznie), przysługiwać będzie 2 dni urlopu po pełnym miesiącu kalendarzowym.

Ile dni urlopu proporcjonalnego – kalkulator

Zasady ustalania urlopy proporcjonalnego mogą wydawać się skomplikowane ze względu na zaokrąglanie dni urlopowych i okresu zatrudnienia. Dlatego też każdy przypadek należy obliczać oddzielnie.

Warto pamiętać, że zasada urlopu proporcjonalnego traci swoją moc już po pierwszym roku zatrudnienia. Po tym czasie pracownik teoretycznie może wykorzystać cały urlop wypoczynkowy, od razu za cały rok. Nie oznacza to, że taki urlop można dostać od ręki. Urlop taki powinien być wcześniej uzgodniony z pracodawcą.

20 czy 26 dni urlopu?

W zależności od okresu zatrudnienia zmienia się wymiar urlopu przysługujący pracownikowi w ciągu roku. Pracownik, który ma minimum 10 lat zatrudnienia, może spodziewać się 26 dni urlopowych w roku. Jeżeli zatrudnienie było krótsze, poniżej 10 lat, liczba dni urlopowych w ciągu roku wyniesie 20.

Do obliczania okresu pracy, wpływającego na wymiar urlopu, wykorzystuje się poprzednie okresy zatrudnienia oraz wlicza się dodatkowy czas wynikający z tytułu ukończenia szkoły. Przy czym typ szkoły ma tu znaczenie w ustalaniu okresu zatrudnienia.