Zamiana jednostek długości (przelicznik)

Zamiana jednostek długości na: milimetry (mm), centymetry (cm), cale, stopy, jardy, metry (m), kilometry (km), mile i mile morskie.

Użycie przelicznika polega na wybraniu odpowiednich jednostek.

Zamiana jednostek długości

Jednostki długości używane są do wyrażania długości, niektóre z nich zapisane są w układzie SI. Jest wiele różnych jednostek długości, ponieważ zmieniały się ich długości i nazwy na przestrzeni lat.

Jedna jednostka może przyjmować różne długości w zależności od kraju. Jako przykład można podać stopy, które mogą mieć różne długości w zależności od kraju. Występowanie wiele różnych jednostek długości na świecie powoduje konieczność ich konwersji, lub inaczej mówiąc zamiany na inne. Poszczególne jednostki długości mogą być łatwo przeliczane na inne jednostki długości z wykorzystaniem przeliczników.

Wykorzystywany tutaj przelicznik długości pozwala na konwersję 10 najbardziej popularnych miar długości, czyli: milimetrów (mm), centymetrów (cm), cali, stóp, jardów, metrów (m), kilometrów (km), mil i mil morskich.

Historia powstania miar długości

Miary długości mają długą historię i prawdopodobnie powstały wraz z rozwojem pierwszy cywilizacji. Początkowo służyły do określania długości części ciała. Stąd też mamy takie miary długości jak: łokcie, dłonie, stopy, kroki, palce czy kciuk. Obecnie podstawową jednostką długości w układzie SI jest metr.

Mierzenie długości

Do mierzenia małych długości fizycznych wykorzystuje się zazwyczaj proste narzędzia takie jak: linijki, suwmiarki, dalmierze, miary krawieckie i linijki. Z kolei do pomiaru odległości na drogach stosuje się liczniki kilometrów, które dodatkowo uwzględniają nierówności terenu. Jedną z głównych wad powszechnie dostępnych narzędzi pomiarowych jest występowanie błędów pomiarowych.

JednostkaW odniesieniu do metra (m)
milimeetry (mm)0.001 m
Centymetry (cm)0.01 m
Cale0.0254 m
Stopy0.3048 m
Jardy0.9144 m
Metry (m)1 m
Kilometry (km)1000 m
Mile 1609.344 m
Mile morskie [INT]1852 m
Lata świetlne9.46073E+15 m

Zamiana 1 metra na inne jednostki:

  • 1000 milimetrów (mm),
  • 100 centymetrów (cm),
  • 39.37 cali,
  • 3.28 stopy,
  • 1.0936 jardy,
  • 1 metr (m),
  • 0,001 Kilometra (km),
  • 0,00062 mili,
  • 0,00054 mili morskiej [INT],
  • 2,170466377880545e-15 Lata świetlnego.

Jard

Jard używany był w angielskim układzie miar (do 1971 roku) i jest obecnie stosowana w amerykańskim układzie miar. Jest to jednostka imperialna, która powstała w Wielkiej Brytanie

Istnieje wiele odmian jardów. Współcześnie wykorzystywany jest jard międzynarodowy, który ma długość 0,9144 metra. Przyjmuje się, że 1 yard to tyle samo co 3 stopy lub 36 cale.    

Jako ciekawostkę można dodać, że słowo „jard” wywodzi się od słowa „gałąź” lub „patyk” jednak pochodzenie nazwy nie jest do końca znana.

Stopa

Nazwa tej jednostki odnosi się do długości ludzkiej stopy. Stopa była bardzo popularna przeszłości i stanowiła podstawową jednostką miary. W XVIII i XIX wieku stopa miała długość od 28,3 cm do 32,5 cm. Współcześnie mówiąc o stopie, rozumiemy najczęściej stopę angielską, która mierzy 30,48 cm.

Metr (m)

Jest podstawową jednostką długości (w układach SI, MKS, MTS). Powstanie metra należy wiązać z datą 26 marca 1791 roku. Obecnie długość metra odnosi się do drogi, którą światło przebywa w próżni w czasie 1/299792458 sekundy. Ten sposób pomiaru został ustalony dopiero pod koniec XX wieku. Od 1795 roku do 1983 miara metra zmieniała się w zależności od metodologi i sposobu jego mierzenia.

Cal

Cal to jednostka imperialna. Jednostka wykorzystywana jest w Wielkiej Brytanii oraz koloniach brytyjskich. Miara cala początkowo wynosiła potrójną długość średniej wielkości ziarna jęczmienia. Podobnie jak w przypadku innych popularnych miar długości, cal w swojej historii miał różne nazwy i długości. Do nazwy „cal” dodawano dodatkowo nazwę kraju, w którym był on wykorzystywany. W zależności od kraju wartość ta wynosiła od 23,22 mm dla cala hiszpańskiego mm do około 27,07 dla cala francuskiego.

Kilometr

Jednostka stosowana głównie jako wielokrotność metra (podstawowej jednostki w układzie SI). Zamieniając kilometr na metr, otrzymamy wartość 1000 m. Kilometr jest bardzo często wykorzystywaną miarą długości, w szczególności w przemieszczaniu się środkami komunikacyjnymi. Znaki drogowe praktycznie wszędzie oznakowane w jednostkach kilometrów. Nawet w USA, gdzie wykorzystywana była przez długi czas mila, stopniowo zmienia się oznakowanie na kilometry.

Centymetr

Centymetr określany jest jako setna część metra lub 10 milimetrów.  Jednostka często wykorzystywana w codziennych pomiarach. Używana w wielu popularnych ręcznych narzędziach pomiarowych takich jak linijka, taśma krawiecka itp. Centymetr jest za to w małym stopniu wykorzystywany w obliczeniach naukowych i inżynierski.

Mila

Nazwa mila wzięła się z łacińskiego – Mille oznaczającą tysiąc. Na początku jednostka ta odnosiła się do 1000 kroków podwójnych. Dopiero w 1959 dokonano ujednolicenia miar anglo-amerykańskich – w tym mil. Współcześnie mając na myśli milę lądową, mówimy o długości 1609,34 m, lub 1760 jardów. W wielu krajach używana jest jedynie mila morska.

Mila morska

Mila morksa – wykorzystywana jest głównie w nawigacji morskiej jak również w lotnictwie. Miara tej jednostki odpowiada długości łuku południka ziemskiego przypadającego na 1 minutę kątową koła wielkiego. Ponieważ długość łuku ma różną wartość w zależności od szerokości geograficznej, przyjęta została stała wartość. Wartość mili morskiej wynosi 1852 metrów. Jednak do połowy XX wieku przyjmowano różne wartości dla tej miary w zależności od kraju.