Przelicznik milimetrów (mm) na cale

1 mm to około 0,03937 cala. Sprawdź dowolną liczbę milimetrów (mm) na cale z wykorzystaniem przelicznika mm na cale. Cale to popularna jednostka długości wykorzystywana w krajach anglojęzycznych. Głównie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i jej byłych koloniach. Jednostkę tę używa się bardzo często ze stopami – 1/12 cala lub nieco rzadziej z jardami 1/36 cala. 1 cal to w przybliżeniu 2,54 cm i 25,4 mm. Jest to w przybliżeniu wartość odpowiadająca szerokości kciuka mężczyzny.

Do obliczenia cali lub stóp i cali (zapis ’ i ”) należy wpisać odpowiadająca liczbę mm w przeliczniku.

Milimetr (mm)

Milimetr ( skrót mm) odpowiada długości jednej tysięcznej metra. W notacji naukowej, 1 milimetr zapisywany jest jako 1 – E3 M, co oznacza 0,001 × 1 metr. Milimetr jest najmniejszą jednostką długości wykorzystywaną w popularnych, ręcznych narzędziach do pomiaru długości.

Mniejszymi jednostkami od milimetrów są mikrometry (1000 milimetrów) oraz nanometry (100000 nanometrów).

Cal

Cal, w przeciwieństwie do milimetrów jest jednostką imperialną. Jako ciekawostkę można podać, że miara cala odpowiadała początkowo trzykrotnej długość przeciętnego ziarna jęczmienia.

Podobnie jak w przypadku innych starodawnych jednostek długości, cal miał różne nazwy i długości w całej swojej historii. Co więcej, można spotkać się z różną nazwą i długością cala w zależności od kraju. W takich przypadkach nazwa kraju dodawana jest przed nazwą cala. W zależności od kraju wartość cala wahała się od 23,22 mm (dla hiszpańskiego cala) do około 27.07 mm (dla francuskiego cala).

Przelicznik mm na cale w tabeli

MilimetryCale
1 mm0,0394
2 mm0,0787
3 mm0,1181
4 mm0,1575
5 mm0,1969
6 mm0,2362
7 mm0,2756
8 mm0,3150
9 mm0,3543
10 mm0,3937
15 mm0,5906
25 mm0,9843
35 mm1,3780
45 mm1,7717
55 mm2,1654
65 mm2,5591
75 mm2,9528
85 mm3,3465
95 mm3,7402

W liczeniu milimetrów na cale zazwyczaj należy posiłkować się liczbami dziesiętnymi, ponieważ 1 milimetr stanowi małą część cala.