Przelicznik mile (mph) na kilometry (km/h) i odwrotnie

Przelicznik prędkości, oblicz kilometry na godzinę (km/h) na mile na godzinę (mph) i odwrotnie. 100 mph to w przybliżeniu 161 km/h. Zarówno jednostki km/h jak i mph odnoszą się do czasu — 1 godziny. Przeliczanie mil na kilometry oraz kilometry na mile wykorzystywane jest głównie w ruchu drogowym. W zależności od kraju główna miara prędkości, czy to mile, czy to kilometry, będzie się różnić.

W przypadku większych wartości do obliczenia np.: prędkość samolotu pasażerskiego lub prędkości samochodów wyścigowych można wykorzystać ręczne wprowadzenie wartości w przeliczniku.

Skorzystaj z poniższych przeliczników jeżeli chcesz sprawdzić dowolną liczbę.

Mile na godzinę (mph)

Mile na godzinę zapisuje się za pomocą symbolu mph, zapisywanego jednakowo z małych lub dużych liter — jako MPH. Dodatkowo można spotkać się z oznaczeniami m.p.h. lub mi/h. Miara ta jest powszechnie stosowana w krajach anglosaskich, takich jak Wielka Brytania, czy Stany Zjednoczone. Zwykle odnosi się do prędkości pojazdu.

Kilometry na godzinę (km/h)

Kilometry na godzinę oznaczane są w układzie SI symbolem km/h. Skrótowo można również zapisać: kphkmph i km/hr. Jest to odległość w kilometrach przebyta w stosunku do 1 godziny czasu podróży.

Miarą kilometrów na godzinę zaczęto posługiwać się na przełomie XVIII i XIX wieku. Jako ciekawostkę można podać, że w USA zaczęto wykorzystywać kilometry w pomiarze prędkości dopiero w połowie XIX wieku. Miara km/h początkowo nie cieszyła się dużą popularnością.

Wraz z rosnącą popularnością tej miary zaczęto używać coraz to bardziej zróżnicowanych skrótów, takich jak: k.p.h, km:h, czy km/hour. Żeby nie było zbyt prosto, skróty te zapisuje się raz małymi, a raz wielkimi literami.

Współcześnie powszechnie używanym zapisem kilometrów na godzinę jest km/h. Taki zapis wykorzystywany jest na całym świecie, zarówno w znakach drogowych jak i prędkościomierzach samochodowych. Duża zasługa w tym konwencji wiedeńskiej oraz dyrektywom UE, które zharmonizowały przepisy dotyczące zapisu tej miary.

Przeliczanie mph i km/h

Zarówno w przyrodzie jak i w życiu codziennym można spotkać się z prędkościami, które mogą zostać przeliczone miary wykorzystywane w innych krajach.

CzynnośćmphKm/h
Powolny chód mężczyzny1.863
Średnia prędkość ruchu człowieka3.115
Lot muchy (wartość średnia) 4.978
Wolna jazda na rowerze6.2110
Szybki bieg6.8411
Średnia prędkość jazdy na rowerze12.4320
Jazda samochodem w terenie zabudowanym31.0750
Jazda samochodem poza terenem zabudowanym55.9290
Rekord prędkości samochodu na drodze publicznej (w przybliżeniu)331.19533

Przelicznik km/h na mph

Kilometry na godzinę (km/h)Mile na godzinę (mph)
10.62
21.24
31.86
42.49
53.11
63.73
74.35
84.97
95.59
159.32
2012.43
3521.75
4024.85
5031.07
6540.39
7546.60
8552.82
9055.92
10062.14
12074.56
14086.99