Przelicznik kroków na kilometry (km) i metry

Przelicznik kroków na kilometry (km) i metry oblicza dystans, jaki pokonasz na podstawie liczby kroków. 1 krok to około 0,00064 km lub 64 cm. Dodatkowo możesz obliczyć długość kroku, która zmienia się w zależności od prędkości chodu lub biegu.

Przelicznik kroków na kilometry do prawidłowego przeliczenia kroków wymaga jedynie podania płci, wzrostu, prędkości chodu oraz liczby kroków.

Podstawowe definicje:

  • Długość kroku obliczana jest na podstawie wzrostu 180 kroków na minutę. Jest to zalecana liczba kroków podczas biegu [1]. Jednak dokonując pomiarów, doszedłem do wniosku, że wartość ta również dobrze się sprawdza podczas chodu.  Niemniej może występować nieco większa dokładność w przypadku biegu niż chodu. 
  • Występuje rozróżnienie na płeć: kobieta i mężczyzna. Wynika to z faktu, że średnia długość kroku dla kobiet jest o około 0,5% krótsza w stosunku do wzrostu niż u mężczyzn. Zatem nie jest to znacząca różnica, w przypadku takiego samego wzrostu. 

Dla ułatwienia zapisano instrukcję określającą średnią prędkość chodu oraz biegu. W przypadku chodu przybliżona średnia prędkość to od 4 km/k do 5 km/h. Natomiast w odniesieniu do biegu jako średnią prędkość można podać w przybliżeniu od 8 km/h do 10 km/h. Przelicznik umożliwia wybranie minimalnej wartości 3 km — czyli wolnego chodu oraz maksymalnej wartości 20 km — czyli dosyć szybkiego biegu. W przypadku chodu liczenie wartości długości kroku dla bardzo niskich prędkości chodu wydają się obarczone dużym błędem, ponieważ możemy robić dużo małych kroków lub mało powolnych, dużych kroków. 

Przelicznik kroków na kilometry

Korzystając z przykładów, mężczyzna o wysokości 175 cm, wykonując:

  • 200 kroków w tempie 3 km/h pokona w czasie chodu drogę 0,06 km.
  • 400 kroków w tempie 9 km/h osiągnie dystans wynoszący w przybliżeniu  0,33 km.
  • 800 kroków w tempie 15 km/h przebiegnie około 1.11 km.
  • 1200 kroków w tempie 20 km/h przebiegnie w przybliżeniu 2.21 km.

Z kolei kobieta o wzroście 160 cm, jeśli wykona:

  • 250 kroków w tempie 5 km/h to przejdzie około 0,11 km.
  • 500 kroków z prędkością 6 km/h to osiągnie w przybliżeniu dystans 0,26 km.
  • 1000 kroków z prędkością 10 km/h to pokona dystans 0,86 km.
  • 2000 kroków z prędkością 16 km/h to przebiegnie około 2,77 km.