Przelicznik hektary (ha) na metry kwadratowe (m2)

Przelicznik oblicza hektary (ha) na metry kwadratowe (m2), mile kwadratowe, kilometry kwadratowe, akry, jardy kwadratowe lub stopy kwadratowe. Hektar jest jedną z popularnych jednostek metrycznych, która nie znajduje się w układzie SI. Jednostka ta jest równa jednemu hektometrowi kwadratowemu. Jest to również 10000 metrów kwadratowych.

Aby użyć przelicznika, wystarczy wpisać liczbę hektarów i wybrać odpowiednią jednostkę do konwersji.

Hektary

Termin hektar (symbol: ha) pochodzi od łacińskiego hect (utożsamiane z greckim słowem oznaczającym sto). Inne pochodzenie nazwy może być zaczerpnięte z języka francuskiego od nazwy obszarze. Hektar jest odpowiednikiem 100 arów lub kwadrata o powierzchni 100 metrów na 100 metry.

Jednostka Hektara służy do pomiarów gruntów. Ciekawostką jest jednak fakt, że ary są podstawową jednostką miar gruntów, jednak to hektary bardzo często stosuje się w pomiarach gruntów. Hektary cieszą się popularnością, pomimo że nie są one jednostką należąca do układu SI. Jednak ze względu na łatwy zapis w porównaniu do arów bardzo często są wykorzystywane do pomiarów dużych obszarów gruntów.

Jak przeliczane są hektary na m2 i inne jednostki

Hektary są stosunkowo dużą jednostką obliczeniową i ustępują wielkością jedynie milom kwadratowym i kilometrom kwadratowy. Wśród znanych jednostek metrycznych podobne do hektarów są akry, które stanowią około 0,405 hektara.

HektarJednostki
0.00386102Mile kwadratowe
0.01Kilometry kwadratowe
2.47105Akr
100Ary 
10000Metry kwadratowe
11959.9Jardy kwadratowe
107639Stopy kwadratowe

Takie jednostki jak jardy kwadratowe lub stopy kwadratowe są zdecydowanie rzadziej używane w pomiarach gruntów, ponieważ trudno znaleźć dla nich zastosowanie. Pojedyncza jednostka tych miar nie reprezentuje dużego obszaru.