Pierwiastek z liczby

Kalkulator oblicza dowolny pierwiastek kwadratowy i sześcienny (3 stopnia). Oblicz wartość pierwiastka z liczby 1,2,3,5 lub 8. Pierwiastki często wykorzystywane są w matematyce w szczególności do obliczania długości boku trójkąta w twierdzeniu Pitagorasa.

Definicja pierwiastka

Pierwiastek w matematyce, zapisywany jest przykładowo w postaci √b. Jeśli b jest dodatnią liczbą rzeczywistą, a n dodatnią liczbą całkowitą, to występuje unikalna dodatnia liczba rzeczywista x taka, że n = b.

Oznacza to, że znając wartość b i mając wiedzę o stopniu pierwiastka n można uzyskać wartość liczby x. Kalkulator oblicza wartość x zarówno dla pierwiastka kwadratowego jak i pierwiastka sześciennego.

Pierwiastek z liczby 1, 2, 3

Wartość Wynik dla pierwiastka  2 stopniaWynik dla pierwiastka 3 stopnia
111
21.4141.26
31.7321.442

Z tabeli można zauważyć, że pierwiastek dowolnego stopnia z liczby 1 zawsze zwróci wynik 1. Interpretując wyniki z tabeli, mając wartość √2, otrzymamy liczbę 1.414 w pierwiastku kwadratowym i 1.26 w pierwiastku sześciennym. Tym samym 1.4142, tak samo jak 1.263 zwróci wynik 2.

Pierwiastek z liczby 5 i 8

Wartość wynik dla pierwiastka 2 stopniawynik dla pierwiastka 3 stopnia
52.2361.71
82.8282

Liczby 5 i 8 nie zwracają liczby całkowitej w pierwiastku kwadratowym, dlatego do ich obliczenia należy posłużyć się kalkulatorem. Warto zapamiętać, że pierwiastek 3 stopnia z liczby 8 wynosi 2.