Licznik znaków ze spacjami i bez spacji

Licznik znaków lub liter zlicza znaki ze spacjami i bez spacji. Kalkulatora znaków umożliwia liczenie wystąpień dowolnego znaku w tekście. Zliczanie znaków ze spacjami jest częściej wykorzystywane niż liczenie znaków bez spacji. Zobacz również kalkulator do liczenia słów i zdań.

Licznik znaków

Znaki pisarskie obejmują litery, cyfry, znaki diaktryczne, inteprunkcyjne, symbole itp. Najłatwiej zrozumieć definicję znaku poprzez spojrzenie na klawiaturę komputerową. Klawisze reprezentują w niej odmienne znaki. Znakami nie są słowa, lecz wyrażenia składające się potocznie mówiąc z jednej komórki.

Zadaniem znaków jest reprezentowanie informacji. Zdarza się jednak, że podczas pisania różnorodnych tekstów; akademickich, w sieciach społecznościowych czy na potrzeby własne przekraczamy dozwoloną długość tekstu. Z punktu widzenia technologi informatycznych każda baza danych i formularze mają określone maksymalne długości tekstu w komórce.

Liczenie znaków ze spacjami i bez spacji

Podczas korzystania z formularzy i baz danych w sieci nie ma znaczenia, czy tekst zawiera spacje, czy nie. Przeważnie zliczona zostanie liczba znaków ze spacjami. Z tego też powodu liczenie znaków bez spacji jest często pomijane. Jednak w niektórych przypadkach liczenie znaków bez spacji może mieć uzasadnienie. W ten sposób można zweryfikować prawdziwą wartość tekstu, poznać dodatkowe statystyki, być może nadużywamy którejś z liter itp. To narzędzie może być przydatne zarówno dla pisarzy, jak i zwykłych użytkowników.

Mając informację o liczbie znaków ze spacjami i bez spacji można określić, czy słowa zamieszczone w tekście są długie. Mała liczba spacji wskazuje na długie słowa, z kolei duża liczba spacji na długie słowa.

Licznik dowolnego znaku w tekście

Liczenie dowolnego znaku w tekście jest nieco bardziej rozwiniętą wersją zliczania znaków. Wystarczy wykonać dwie rzeczy, aby policzyć występowanie dowolnego znaku w kalkulatorze znaków. Najpierw wprowadź tekst, który chcesz przeanalizować. Następnie wprowadzić konkretną postać znaku, którą chcesz wyszukać. Pamiętaj, aby wpisać znak bez cudzysłowu, tak jak wygląda on w oryginalnej postaci. Nie musisz ograniczać się do pojedynczych znaków. Możesz również użyć ciąg znaków, słów lub fraz. Po naciśnięciu przycisku „policz” kalkulator zwróci pożądane rezultaty.

Przykład: Chcąc wyszukać występowanie słowa „liczyć” w tekście, wystarczy, że wpiszesz słowo „liczyć” bez cudzysłowów.