Liczba tygodni i dni między datami – kalkulator

Oblicz, ile dni upłynęło między datami, Kalkulator pozwala sprawdzić liczbę tygodni, dni, godzin i minut między podanymi datami.


Aby obliczyć wynik, należy wybrać dwie daty.

Jak obliczyć liczbę tygodni i dni między datami?

Obliczanie liczby tygodni i dni między datami jest bardzo proste i opiera się na podstawowych zasadach pomiaru czasu.

Podstawowe zasady obliczeń czasu użyte w kalkulatorze:

  • 1 dzień to 24 godziny.
  • Liczba godzin tygodniowo wynosi 168.
  • Godzina liczy 60 minut.
  • Dzień mieści w sobie 1440 minut.
  • 10080 minut mieści się w 1 tygodniu.

Znając podstawowe reguły liczenia czasu, o wiele łatwiej jest obliczać daty lub sprawdzać czas. Może zdarzyć się tak, że zamieszczone wyniki nie obejmują badanego zagadnienia. W takim przypadku, jeżeli konieczne są dodatkowe obliczenia, należy posłużyć się innymi przelicznikami.

Kalkulator tygodni i dni między datami wskazuje liczbę tygodni, dni, godzin i minut w zaokrągleniu do liczby całkowitej. W związku z tym okres czasu wynoszący np. 6 dni, 23 godzin i 23 minut to w kalkulatorze tygodni i dni 0 tygodni i 6 dni. Z kolei liczba godzin i minut pozostaje taka sama i wynosi 23.

Nie ma znaczenia, jaką datę użyjesz, może ona dotyczyć czasu przeszłego lub przyszłego. Wartością podstawową jest czas rzeczywisty występujący w danej strefie czasowej.

Przykład: Pomiędzy datą 01/04/2021 04:02 a datą 06/06/2021 21:17 jest 66 dni, 17 godzin i 15 minut. Jeżeli jednak czas ten rozłożymy na pojedyncze składowe, to trzymamy 9 pełnych tygodni, 66 dni, 1601 godzin i 96075 minut.

Przelicznik dni, tygodni, godzin i minut

Liczenie dni, tygodni, godzin i minut jest przydatne w wielu dziedzinach życia. Dobrym przykładem jest obliczanie liczby przepracowanych godzin w pracy. Dzięki możliwości liczenia przyszłych dat możemy sprawdzić, ile czasu pozostaje do daty w przyszłości.

Minutagodzinadzieńtydzień
Minuta10,01670,0006940,0000991
godzina6010,04170,00595
dzień14402410,14286
tydzień1008016871