Liczba E w notacji naukowej — konwerter

Konwersja notacji naukowej liczby E na liczbę rzeczywistą oraz notację wykładniczą. Liczba E ułatwia wprowadzanie danych, skracając zapis.

Liczba E w notacji naukowej

Niektóre dziedziny nauki, które zajmują się bardzo dużymi lub bardzo małymi rozmiarami wymagają specyficznego podejścia.

W niektórych zagadnieniach zapis liczb rzeczywistych, w oryginalnej formie, powoduje zapełnienie dużej ilości miejsca w pamięci komputera i wpływa na czytelność naukowego tekstu. Kwestie te mogą powodować liczenie problemów dla naukowców. Rozwiązaniem tych komplikacji jest utworzenie notacji naukowej, którą można łatwo zapisać. Jednak nie we wszystkich przypadkach dozwolone jest stosowanie liczby E.


Jako przykład można podać odległość Ziemi do Słońca, która jest równa 1 AU, co stanowi 150 000 000 000 metrów. Korzystając z notacji naukowej, możemy zapisać tę odległość jako 1,5 × 1011 metrów.

W notacji naukowej wykładnik potęgi 10 oznacza „rząd wielkości”. Na przykład, 6 rzędów wielkości wynosi 106 = 1000000. Taki zapis nosi nazwę notacji wykładniczej zapisanej w formie naukowej.

Liczba E jest skrótem jest exponent, co oznacza „wykładniczy”. Jest to zapis liczb w formie naukowej, jednak zamiast liczby 10 podniesionej do potęgi występuje liczba E. Tak więc zapis 108 w notacji wykładniczej do notacji z liczbą E wynosi 1E8, natomiast zapis 5,2 × 10-6 to inaczej 5,2E-6.

Notacja inżynierska

Notacja inżynieryjna jest podobna do notacji wykładniczej — nie jest wykorzystywana zapis z „E”. Korzystając z notacji inżynierskiej, należy kierować się regułą wielokrotności liczby 3 w wykładniku. Ma to na celu ułatwienie rozpoznawania prefiksu SI.

Przykład: liczba 6 × 104 w notacji naukowej to odpowiednik 60 × 103 w notacji inżynierskiej. Z kolei 3,52 × 10-4 w notacji wykładniczej to 352 × 10-6 w notacji inżynierskiej

Notacja naukowa wykorzystywana w dużych i małych liczbach

Duże liczby wykorzystuje się w kosmologii, astrofizyce, astronomii, czy np. w geofizyce. Wśród narzędzi pomiarowych można wymienić teleskopy i satelity.

Małe liczb z koeli charakterystyczne są dla fizyki cząstek ciała, fizyki jądrowej, lub biologii chemicznej. Do ich pomiaru można wykorzystywać np. mikroskop, czy Wielki Zderzacz Hadronów.

peta1015Quadrillion
tera1012Trillion
giga109Billion
mega106Million
kilo103Thousand
hecto102Hundred
deka101Ten
deci10-1Tenth
centi 10-2 Hundredth
milli 10-3Thousandth
micro 10-6Millionth
nano 10-9Billionth
pico10-12Trillionth
femto 10-15Quadrillionth