Konwerter czasu 12-godzinnego (am i pm) na 24-godzinny

Konwerter do zamiany czasu w zegarze 12-godzinnym (am i pm, lub a.m i p.m) na 24-godzinny umożliwia sprawdzenie czasu w różnych zapisach.

Aby użyć konwertora, wystarczy w odpowiednim polu wpisać godzinę. Wynik wygeneruje się automatycznie.

Co to znaczy am?

Skrót am (również AM lub a.m) pochodzi od łacińskiej frazy ante meridiem, który tłumacząc na polski, oznacza przed południem. Chociaż am występuje również dla godziny nocnych (od 1:00 do 11:59), to zazwyczaj skrót ten kojarzony jest z rankiem.

Co oznacza pm?

Oznaczenie pm zapisywane również jako PM lub p.m, odnosi się do po południa (z łac. post meridiem). Są to godziny od 12:00 do 23:59, zatem oprócz godzin popołudniowych obejmuje również godziny nocne.

Forma zapisu a.m i p.m dla 12-godzinnego zegara

Można spotkać się z różnym sposobem zapisywania czasu w 12-godzinnym zegarze. Jeżeli chcemy nadać formalny styl to najlepiej użyć a.m lub p.m. Jednak można również użyć innego zapisu, takiego jak AM/PM oraz am/pm, jedynie należy pamiętać o zachowaniu spójności w oznaczeniu dla całego zastosowania.

Używanie a.m oraz p.m w krajach anglosaskich (oraz byłych koloniach) ułatwia podawanie godziny, ponieważ po podaniu godziny nie jest wymagane określenie pory dnia.

Tabela konwersji zegara 12-godzinnego na 24-godzinny

12-godzinny zegar24-godzinny zegar
12.00 AM – północ0:00
01.00 AM1:00
02.00 AM2:00
03.00 AM3:00
04.00 AM4:00
05.00 AM5:00
06.00 AM6:00
07.00 AM7:00
08.00 AM8:00
09.00 AM9:00
10.00 AM10:00
11.00 AM11:00
12.00 PM – połódnie12:00
01.00 PM13:00
02.00 PM14:00
03.00 PM15:00
04.00 PM16:00
05.00 PM17:00
06.00 PM18:00
07.00 PM19:00
08.00 PM20:00
09.00 PM21:00
10.00 PM22:00
11.00 PM23:00