Kalkulator procentowy — jak obliczyć procent?

Kalkulator procentowy wylicza procent z liczby, zmniejszenie/zwiększenie o dany procent, wzrost/spadek procentowy, oraz udział procentowy.

Jak obliczyć procent i wartość liczbową na podstawie procentu?

Do obliczania procentu lub wartości na podstawie procentów wykorzystuje się kilka podstawowych wzorów, wśród nich wyróżnić można:

  • Obliczanie wartości na podstawie procentu z liczby:

Liczba A* liczba B

  • Zmniejszenie/zwiększenie o dany procent:

Liczba A* (liczba B+1)

  • Jaki wzrost/spadek procentowy — od liczby A do liczby B:

((liczba B/liczba A) -1)*100

  • Udział procentowy — jaki procent liczby A stanowi liczba B:

Liczba B/ liczba A*100

Przykłady wyliczania procentów

Kalkulator procentowy ułatwia obliczania procentów bez konieczności stosowania skomplikowanych wzorów. Przykłady wyliczania procentów i wartość liczbowych z wykorzystaniem kalkulatora procentowego:

  • 50% z liczby 1500 to 750.
  • Zwiększenie liczby 2000 o 40% zwróci wynik 2800.
  • Zmniejszenie liczby 500 o 35% da wynik 325.
  • Liczba 175 jest o 40% większa od liczby 125.
  • 250 stanowi 138.889% liczby 180.