Kalkulator godzin pracy

Kalkulator godzin pracy oblicza liczbę godzin roboczych na podstawie czasu pracy. Przelicznik czasu zwraca liczbę przepracowanych godzin. Można również wprowadzić stawkę godzinową, aby obliczyć całkowitą zapłatę za pracę.

Kalkulator umożliwia obliczenie godzin pracy w każdym dniu tygodnia.

Kalkulator godzin pracy

Obliczanie godzin z dwóch wartości czasu zapisanych za pomocą godzin i minut może stwarzać problemy. Wynika to z faktu, że w godzinie znajduje się 60 minut, a nie 100, dlatego należy użyć odpowiedniej konwersji.

Minuty na godziny można zamieniać z pomocą wzoru MIN x 0,0167 H. Przelicznik służy do obliczania czasu pracy w ciągu tygodnia.

Wymiar czasu pracy liczony jest na podstawie liczby godzin w tygodniu, które następnie mnożone są przez pozostały okres rozliczeniowy. Obliczając w ten sposób czas pracy, należy odjąć dni wolne ustawowo od pracy przypadające w dni robocze.

Czas pracy

Definicja czasu pracy mówi zarówno o czasie, w którym świadczona jest praca jak i dodatkowych okresach, takich jak np. przerwa w pracy, szkolenia bhp, badania lekarskie itp.

Na podstawie art. 129. § 1. kp czas pracy określono na 8 godzin na dobę w standardowym 5-dniowym tygodniu pracy oraz 40 godzin tygodniowo, jeżeli okres rozliczeniowy nie przekracza 4 miesięcy.

Według kodeksu pracy, pracownikowi należy się odpoczynek między kolejnymi dniami, jak również tygodniami pracy. Pracownik ma prawo odpoczynku co najmniej 11 godzin w ciągu doby. Od tej zasady mogą być wyjątki jeżeli wykonujemy specyficzny rodzaj pracy.

Godziny nadliczbowe są realizowane zazwyczaj w wyniku zapotrzebowania pracodawcy. W takich przypadkach należy pamiętać, że czas godzin nadliczbowych nie może przekraczać 48 godzin w okresie rozliczeniowym.

Warto dodać, że liczba godzin nadliczbowych dla potrzeb pracodawcy nie może przekraczać 150 godzin w ciągu roku.

Jak obliczyć całkowitą zapłatę za pracę?

Jeżeli mamy już całkowitą liczbę godzin można dodać stawkę godzinową, aby poznać całkowitą zapłatę za pracę. Kalkulator czasu pracy, pozwala obliczyć całkowity zarobek z pracy w zależności od przepracowanych godzin.


Wzór: Stawka godzinowa x liczba godzin
Przykład: Jeżeli pracowaliśmy przez 32,12 godziny w ciągu tygodnia i nasza stawka godzinowa wynosi 20 zł za godzinę, to otrzymamy wynagrodzeniu w wysokości 642,4 zł.

Godziny

Godzina zapisywana jest za pomocą polskiego symbolu godz. Skrót godziny w języku angielskim to h. lub hr. Jedna godzina to zazwyczaj 1/24 dnia i 3600 sekund. W przeszłości godzinę utożsamiano z obrotem Ziemii. Współcześnie jednostka ta odnosi się do sekundy atomowej lub fizycznej.

W starożytności używano inaczej godzin niż obecnie. Dzielono czas od wschodu do zachodu słońca, wyznaczając między nim 12 godzin sezonowych, które zmieniały się w zależności od pory roku.

W średniowieczu zaczęto odchodzić od 12-godzinnych zegarów, na 24-godzinne. Ustalenie 24-godzinnego dnia pozwoliło na rzadsze przestawianie zegarów.

Na przestrzeni wieków sposób liczenia godzin ewoluował. W przeszłości godziny liczono jednakowo od świtu, zachodu słońca czy od południa. Co było w tamtych czasach łatwiejsze niż leczenie od północy, jak to ma obecnie miejsce.