Kalkulator godzin pracy

Kalkulator godzin pracy oblicza liczbę godzin roboczych na podstawie czasu pracy. Przelicznik czasu zwraca liczbę przepracowanych godzin. Można również wprowadzić stawkę godzinową, aby obliczyć całkowitą zapłatę za pracę.

Kalkulator godzin pracy

Obliczanie godzin z dwóch wartości czasu zapisanych za pomocą godzin i minut może stwarzać problemy. Wynika to z faktu, że w godzinie znajduje się 60 minut, a nie 100, dlatego należy użyć odpowiedniej konwersji. Minuty na godziny można zamieniać z pomocą wzoru MIN x 0,0167 H. Przelicznik służy do obliczania czasu pracy w ciągu tygodnia.

Wymiar czasu pracy liczony jest na podstawie liczby godzin w tygodniu, które następnie mnożone są przez pozostały okres rozliczeniowy. Obliczając w ten sposób czas pracy, należy odjąć dni wolne ustawowo od pracy przypadające w dni robocze.

Czas pracy

Na podstawie art. 129. § 1. kp czas pracy określono na 8 godzin na dobę w standardowym 5-dniowym tygodniu pracy oraz 40 godzin tygodniowo, jeżeli okres rozliczeniowy nie przekracza 4 miesięcy.

Według Kodeksu pracy, pracownikowi należy się odpoczynek między kolejnymi dniami, jak również tygodniami pracy. Pracownik ma prawo odpoczynku co najmniej 11 godzin w ciągu doby. Od tej zasady mogą być wyjątki jeżeli wykonujemy specyficzny rodzaj pracy.

Godziny nadliczbowe są realizowane zazwyczaj w wyniku zapotrzebowania pracodawcy. W takich przypadkach należy pamiętać, że czas godzin nadliczbowych nie może przekraczać 48 godzin w okresie rozliczeniowym. Dodatkowo zostały ustalone zasady mówiące o tym, że liczba godzin nadliczbowych dla potrzeb pracodawcy nie może przekraczać 150 godzin w ciągu roku.

Jak obliczyć całkowitą zapłatę za pracę?

Jeżeli mamy już całkowitą liczbę godzin można dodać stawkę godzinową, aby poznać całkowitą zapłatę za pracę. Kalkulator czasu pracy, pozwala obliczyć całkowity zarobek z pracy w zależności od przepracowanych godzin.
Wzór: Stawka godzinowa x liczba godzin
Przykład: Jeżeli pracowaliśmy przez 32,12 godziny w ciągu tygodnia i nasza stawka godzinowa wynosi 20 zł za godzinę, to otrzymamy wynagrodzeniu w wysokości 642,4 zł.