Kalkulator czasu — godziny i minuty pomiędzy datami

Wykorzystaj kalkulator czasu do obliczania godzin, minut i sekund pomiędzy dwiema datami. Oblicz czas w różnych jednostkach.

Obliczanie godzin, minut i sekund pomiędzy datami

Aby obliczyć liczbę godzin, minut i sekund wystarczy najpierw określić za pomocą dat, czas rozpoczęcia i zakończenia. W ten sposób następuje odjęcie czasu rozpoczęcia od czasu zakończenia. Kolejnym krokiem jest zamiana uzyskanych wartość na odpowiednie jednostki. Zobacz również kalkulator czasu do obliczania tygodni i dni pomiędzy datami.

Formuły czasu

Formuły użyte w kalkulatorze czasu:

  • 1 godzina to 60 minut,
  • 1 minuta to 60 sekund.

Godziny przybliżane są do dwóch liczb po przecinku. Można zatem uzyskać wartość np. 832,95 godzin, co oznacza 832 godzin i 57 minut. Z kolei minuty i sekundy zapisywane są w liczbach całkowitych, ponieważ najmniejszą jednostką wyboru dat w kalkulatorze jest minuta.