Jednostki pola powierzchni po angielsku

Tabele przedstawiają wielkości jednostek pola powierzchni w metrach kwadratowych, ich symbole, przykładowe konwersje oraz nazwy po angielsku.

Nazwy jednostek pola powierzchni po angielsku

NazwaSymbolAngielska nazwaKomentarz
Mikron kwadratowyum2square kilometreUS: Square micron
Milimetr kwadratowymm2square millimetreUS: square millimeter
Centrymetr kwadratowycm2square centimetreUS: square centimeter
Decymetr kwadratowydm2square decametreUS: square dekameter
Metr kwadratowym2square metreUS: square meter
Decametr kwadratowydam2square decametreUS: square dekameter
Hektometr kwadratowyhm2square hectometreUS: square hectometer
Kilometr kwadratowykm2square kilometreUS: square kilometer
HektarHahectareNie jest jednostką SI, odpowiednik hektometra kwadratowego
ArAAreNie należy do układu SI
Mila kwadratowasq misquare mileJednostka imperialna
AkrbrakacreJednostka imperialna
Jard kwadratowysq ydsquare yardJednostka imperialna
Stopa kwadratowasq ftsquare footJednostka imperialna, nigdy nie używamy square feet
Cal kwadratowysq insquare inchJednostka imperialna
Mila morska kwadratowasq nmisquare nautical mileJednostka morska

W angielskim mamy dwa różne zapisy jednostek w zależności od terytorium. W amerykańskim angielskim zamiast końcówki -tre, używamy końcówkę -ter.

Konwersja jednostek pola powierzchni

Podstawową jednostką pola powierzchni w systemie metrycznym jest metr kwadratowy. Natomiast konwertując jednostki imperialne łatwiej jest zamieniac je na inne jednostki imperialne, których są wielokrotnościami (cale, stopy, mile itp).

NazwaPowierzchnia w m2Przykładowa konwersja
Mikron kwadratowy0,0000000000010,000001 milimetra kwadratowego
Milimetr kwadratowy0,0000010,0016 cali kwadratowych
Centrymetr kwadratowy0,00010,16 cali kwadratowych
Decymetr kwadratowy0,0116 cali kwadratowych
Metr kwadratowy111 stóp kwadratowych
Decametr kwadratowy1001100 stóp kwadratowych
Hektometr kwadratowy100002,5 Akra
Kilometr kwadratowy10000000,39 mili kwadratowej
Hektar100002,5 akra
Ar1000,01 hektara
Mila kwadratowa2589988,112,6 kilometra kwadratowego
Akr4046,8560,4 hektara
jard kwadratowy0,836127360,84 metra kwadratowego
stopa kwadratowa0,09290304144 cale kwadratowe
Cal kwadratowy0,000645166,5 centymetra kwadratowego
Mila morska kwadratowa34000003,4 kilometra kwadratowego